Y cyfleoedd diweddaraf…

Gofod Swyddfa Tŷ Menter    127 -129 Bute Stryd, CF10 5LE
Tir Datblygu Masnach/Manwerthu Heol Casnewydd

Tir Datblygu Masnach/Manwerthu Heol Casnewydd

Mae’r cyngor cyn cais yn cadarnhau bod yr eiddo’n addas ar gyfer ystod o ddefnyddiau yn nosbarthiadau defnydd A1 ac A3. Mae’r eiddo’n rhan o ddatblygiad ehangach ar safle Ysgol Uwchradd y Dwyrain gynt a fydd hefyd yn dod â 200 o dai newydd. Cynigir ei werthu trwy dendr anffurfiol – Rhaid derbyn cynigion erbyn hanner dydd, ddydd Iau 12 Gorffennaf 2018.
Read More
755 Beechley Drive Y Tyllgoed, Caerdydd
11 Plas Melin, Westbourne Road, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd
Marchnad Caerdydd

Ar agor dydd Llun i ddydd Sadwrn, 8am tan 5.30pm

Mae Marchnad Caerdydd (neu’r Farchnad Ganolog) mewn lleoliad canolog yng nghanol dinas fywiog a chyffrous Caerdydd. Mae yno ddwy fynedfa; un sy’n dod o Heol Eglwys Fair, ac un a leolir yn Heol y Drindod, yn agos at Eglwys Sant Ioan. Mae mynedfa Heol y Drindod mewn lleoliad sydd wedi’i neilltuo i gerddwyr yn unig. Mae’r ardal hon wedi’i thirweddu ac mae seddi ar gael i siopwyr eu defnyddio wrth gymryd hoe fach yn ystod diwrnod prysur yn siopa yn y Brifddinas.

Rhagor o wybodaeth..
footer_blue

© Cardiff Council Property - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd