Y cyfleoedd diweddaraf…

Cyfle i Brydlesu Caffi’r Morglawdd

Rhaid i'r tenant fod ar gael i fasnachu o'r safle o fewn oriau golau dydd arferol, o ddydd Llun i...
Mwy o wybodaeth

Byngalo Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd – I’W GOSOD

Ar hyn o bryd mae gan yr eiddo ganiatâd cynllunio preswyl. Byddai defnydd masnachol amgen yn cael ei ganiatáu yn...
Mwy o wybodaeth

Ar agor dydd Llun i ddydd Sadwrn, 8am tan 5.30pm

Mae Marchnad Caerdydd (neu’r Farchnad Ganolog) mewn lleoliad canolog yng nghanol dinas fywiog a chyffrous Caerdydd. Mae yno ddwy fynedfa; un sy’n dod o Heol Eglwys Fair, ac un a leolir yn Heol y Drindod, yn agos at Eglwys Sant Ioan. Mae mynedfa Heol y Drindod mewn lleoliad sydd wedi’i neilltuo i gerddwyr yn unig. Mae’r ardal hon wedi’i thirweddu ac mae seddi ar gael i siopwyr eu defnyddio wrth gymryd hoe fach yn ystod diwrnod prysur yn siopa yn y Brifddinas.

Rhagor o wybodaeth..
footer_blue

© Cardiff Council Property - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd