Y cyfleoedd diweddaraf…

755 Beechley Drive Uned Manwerthu

755 Beechley Drive Uned Manwerthu

Mae’r eiddo yng nghanol parêd manwerthu, gydag unedau cyfagos ar y ddwy ochr. Mae’n adeilad brics â thri llawr, ac mae’r uned manwerthu’n cynrychioli’r llawr daear yn unig. Yn fewnol, ceir gofod swyddfa, toiled a chegin yng nghefn yr uned. Mae cyfleusterau parcio ar y stryd ar gael yn gyfagos.
Read More
Unedau Masnach A1 / A3 Newydd – I’w Gosod Parêd Siopa Maelfa Llanedern

Unedau Masnach A1 / A3 Newydd – I’w Gosod Parêd Siopa Maelfa Llanedern

Cyngor Caerdydd fydd yn berchen ar yr unedau a byddant ar gael drwy les Trwsio ac Yswirio Llawn newydd ar delerau i’w cytuno. Telerau llawn ar gael wrth ymgeisio.
Read More
Canolfan yr Ardd Iseldiroedd

Canolfan yr Ardd Iseldiroedd

Gweithdy / storfa
Read More
Unedau 2-3  Ystâd Diwydiannol Senlan

Unedau 2-3 Ystâd Diwydiannol Senlan

Mae Unedau 2 a 3 yn cynnwys unedau diwydiannol hunangynhaliol (cyfagos) â ffrâm ddur dan do ar ongl. Maent ganddynt leiafswm uchder bondo o 5.0m, yn codi i 7.6m i’r pen. Gellid cynnig yr unedau’n unigol neu gyda’i gilydd er mwyn hwyluso gofynion meddiannwyr mwy. Yn fewnol, mae’r unedau’n cynnig llety warwr / cynhyrchu agored y ceir mynediad atynt drwy un drws caead rholer i bob uned, sy’n mesur 3.62m (Ll) x 4.74m (U). Mae gan bob uned hefyd floc swyddfa / amwynderau, gyda thoiledau (unllawr ar gyfer Uned 2; deulawr ar gyfer Uned 3). Mae’r ddwy uned yn cael eu hadfywio ar hyn o bryd.
Read More
Marchnad Caerdydd

Ar agor dydd Llun i ddydd Sadwrn, 8am tan 5.30pm

Mae Marchnad Caerdydd (neu’r Farchnad Ganolog) mewn lleoliad canolog yng nghanol dinas fywiog a chyffrous Caerdydd. Mae yno ddwy fynedfa; un sy’n dod o Heol Eglwys Fair, ac un a leolir yn Heol y Drindod, yn agos at Eglwys Sant Ioan. Mae mynedfa Heol y Drindod mewn lleoliad sydd wedi’i neilltuo i gerddwyr yn unig. Mae’r ardal hon wedi’i thirweddu ac mae seddi ar gael i siopwyr eu defnyddio wrth gymryd hoe fach yn ystod diwrnod prysur yn siopa yn y Brifddinas.

Rhagor o wybodaeth..
footer_blue

© Cardiff Council Property - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd