Y cyfleoedd diweddaraf…

Tir storio diogel – Hadfield Close

Tir storio diogel – Hadfield Close

• Safle gwastad, diogel (ffens) heb arwyneb • Safle i’w glirio (Medi 2017) • Lleoliad masnach / manwerthu sefydledig • 2 filltir i’r gorllewin o ganol dinas Caerdydd • Cysylltiadau trafnidiaeth rhagorol â’r A4232 a’r M4 (C33)
Read More
Uned 1B a 1C, Ystâd Ddiwydiannol Dominions Way

Uned 1B a 1C, Ystâd Ddiwydiannol Dominions Way

Mae Dominions Way yn cysylltu’n uniongyrchol â Heol Casnewydd sy’n rhoi mynediad uniongyrchol i Eastern Avenue, ar ffordd ddeuol yr A4232.
Read More
Marchnad Caerdydd

Ar agor dydd Llun i ddydd Sadwrn, 8am tan 5.30pm

Mae Marchnad Caerdydd (neu’r Farchnad Ganolog) mewn lleoliad canolog yng nghanol dinas fywiog a chyffrous Caerdydd. Mae yno ddwy fynedfa; un sy’n dod o Heol Eglwys Fair, ac un a leolir yn Heol y Drindod, yn agos at Eglwys Sant Ioan. Mae mynedfa Heol y Drindod mewn lleoliad sydd wedi’i neilltuo i gerddwyr yn unig. Mae’r ardal hon wedi’i thirweddu ac mae seddi ar gael i siopwyr eu defnyddio wrth gymryd hoe fach yn ystod diwrnod prysur yn siopa yn y Brifddinas.

Rhagor o wybodaeth..
footer_blue