Y cyfleoedd diweddaraf…

755 Beechley Drive Y Tyllgoed, Caerdydd
Trwydded Safle Beic Hufen Iâ Safle Cored Radur

Trwydded Safle Beic Hufen Iâ Safle Cored Radur

Mae lleoliad ar gyfer y cyfle hwn eisoes wedi’i nodi ar ffurf cynllun amlinellol coch o’r ardal yn fras. Fel y gweler isod.
Read More
11 Plas Melin, Westbourne Road, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd
Hen Safle’r Fyddin Diriogaethol, Ball Lane,  Llanrhymni, Caerdydd

Hen Safle’r Fyddin Diriogaethol, Ball Lane, Llanrhymni, Caerdydd

Cyflwyniad Dymuna cyngor Caerdydd wahodd gweithredwyr â diddordeb i gyflwyno cynigion ar gyfer gosod Safle’r Fyddin Diriogaethol ar Ball Lane yn
Read More
Marchnad Caerdydd

Ar agor dydd Llun i ddydd Sadwrn, 8am tan 5.30pm

Mae Marchnad Caerdydd (neu’r Farchnad Ganolog) mewn lleoliad canolog yng nghanol dinas fywiog a chyffrous Caerdydd. Mae yno ddwy fynedfa; un sy’n dod o Heol Eglwys Fair, ac un a leolir yn Heol y Drindod, yn agos at Eglwys Sant Ioan. Mae mynedfa Heol y Drindod mewn lleoliad sydd wedi’i neilltuo i gerddwyr yn unig. Mae’r ardal hon wedi’i thirweddu ac mae seddi ar gael i siopwyr eu defnyddio wrth gymryd hoe fach yn ystod diwrnod prysur yn siopa yn y Brifddinas.

Rhagor o wybodaeth..
footer_blue