Y cyfleoedd diweddaraf…

Marchnad Caerdydd – Busnes ar Werth

Busnes ar werth Busnes bwyd ar werth. Cysylltwch â Mike Yeates ar 07912 320051 neu Judy Griffin judygriffin@btinternet.com am ragor...
Mwy o wybodaeth

Busnes ar Werth – Marchnad Caerdydd

Mae cyfle wedi codi i brynu busnes hirsefydlog ym Marchnad Caerdydd. Os hoffech drafod y cyfle hwn, cysylltwch â Garry...
Mwy o wybodaeth

YSTAFELL NEWID A’R MAES PARCIO CYFFINIOL YM MHARC HAILEY HEOL TŶ MAWR YSTUM TAF, CAERDYDD – AR OSOD

Rydym yn gwahodd datganiadau o ddiddordeb at ddibenion chwaraeon a dibenion cymunedol. Yr ateb sy'n cael ei ffafrio gan y...
Mwy o wybodaeth

AR OSOD – HEN GLWB BOWLIO CYRTIAU TENIS A GAREJYS YNG NGHAEAU LLANDAF

Mae'r eiddo'n cynnwys Hen Glwb Bowlio a hen Lawnt Fowlio, 10 cwrt Tenis a Garejys gyda lawnt o’i cwmpas.
Mwy o wybodaeth

Ar agor dydd Llun i ddydd Sadwrn, 8am tan 5.30pm

Mae Marchnad Caerdydd (neu’r Farchnad Ganolog) mewn lleoliad canolog yng nghanol dinas fywiog a chyffrous Caerdydd. Mae yno ddwy fynedfa; un sy’n dod o Heol Eglwys Fair, ac un a leolir yn Heol y Drindod, yn agos at Eglwys Sant Ioan. Mae mynedfa Heol y Drindod mewn lleoliad sydd wedi’i neilltuo i gerddwyr yn unig. Mae’r ardal hon wedi’i thirweddu ac mae seddi ar gael i siopwyr eu defnyddio wrth gymryd hoe fach yn ystod diwrnod prysur yn siopa yn y Brifddinas.

Rhagor o wybodaeth..
footer_blue

© Cardiff Council Property - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd