Y cyfleoedd diweddaraf…

Mardy Road, Rumney Tîr pori
Brachdy Lane, Rumney, Tîr pori ……….. Dyddiad cau  – 12 Yr Hwyr 30th Medi 2018
Tir pori ar gael iw rentu

Tir pori ar gael iw rentu

Datganiad o ddiddordeb - Tir pori ar gael iw rentu
Mwy o wybodaeth...
Llogi Cychod Trydan Bach  Doc Sych Rhif 3, Bae Caerdydd Cyfle i Dendro

Llogi Cychod Trydan Bach Doc Sych Rhif 3, Bae Caerdydd Cyfle i Dendro

Nodwyd y gofod dŵr rhydd sydd o fewn Doc Sych Rhif 3 fel safle delfrydol i roi gweithgaredd teuluol poblogaidd ynddo megis gwasanaeth fel llogi cychod trydan bach. Mae Awdurdod Harbwr Caerdydd yn credu y gallai darpariaeth o’r fath fod yn ychwanegiad llwyddiannus at y gweithgareddau sydd ar hyn o bryd ar gael i ymwelwyr ym Mae Caerdydd a byddai defnyddio’r doc hanesyddol ar gyfer atyniad gyda chychod yn berthnasol iawn mewn perthynas â threftadaeth yr ardal.
Mwy o wybodaeth...
Marchnad Caerdydd

Ar agor dydd Llun i ddydd Sadwrn, 8am tan 5.30pm

Mae Marchnad Caerdydd (neu’r Farchnad Ganolog) mewn lleoliad canolog yng nghanol dinas fywiog a chyffrous Caerdydd. Mae yno ddwy fynedfa; un sy’n dod o Heol Eglwys Fair, ac un a leolir yn Heol y Drindod, yn agos at Eglwys Sant Ioan. Mae mynedfa Heol y Drindod mewn lleoliad sydd wedi’i neilltuo i gerddwyr yn unig. Mae’r ardal hon wedi’i thirweddu ac mae seddi ar gael i siopwyr eu defnyddio wrth gymryd hoe fach yn ystod diwrnod prysur yn siopa yn y Brifddinas.

Rhagor o wybodaeth..
footer_blue

© Cardiff Council Property - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd