Y cyfleoedd diweddaraf…

Canolfan yr Ardd Iseldiroedd

Canolfan yr Ardd Iseldiroedd

Gweithdy / storfa
Read More
Unedau 2-3  Ystâd Diwydiannol Senlan

Unedau 2-3 Ystâd Diwydiannol Senlan

Mae Unedau 2 a 3 yn cynnwys unedau diwydiannol hunangynhaliol (cyfagos) â ffrâm ddur dan do ar ongl. Maent ganddynt leiafswm uchder bondo o 5.0m, yn codi i 7.6m i’r pen. Gellid cynnig yr unedau’n unigol neu gyda’i gilydd er mwyn hwyluso gofynion meddiannwyr mwy. Yn fewnol, mae’r unedau’n cynnig llety warwr / cynhyrchu agored y ceir mynediad atynt drwy un drws caead rholer i bob uned, sy’n mesur 3.62m (Ll) x 4.74m (U). Mae gan bob uned hefyd floc swyddfa / amwynderau, gyda thoiledau (unllawr ar gyfer Uned 2; deulawr ar gyfer Uned 3). Mae’r ddwy uned yn cael eu hadfywio ar hyn o bryd.
Read More
Cyn Gwt Parcmon Parc Thompson Heol Romilly – Ar Osod Caffi / Ciosg / Cyfle Masnachu (Yn Amodol ar Gynllunio)

Cyn Gwt Parcmon Parc Thompson Heol Romilly – Ar Osod Caffi / Ciosg / Cyfle Masnachu (Yn Amodol ar Gynllunio)

Ar gael ar brydles Atgyweirio Llawn ac Yswirio newydd Dyfynnir rhent o £10,000 y flwyddyn heb gynnwys taliadau eraill.
Read More
Mardy Road, Rumney Tîr pori
Marchnad Caerdydd

Ar agor dydd Llun i ddydd Sadwrn, 8am tan 5.30pm

Mae Marchnad Caerdydd (neu’r Farchnad Ganolog) mewn lleoliad canolog yng nghanol dinas fywiog a chyffrous Caerdydd. Mae yno ddwy fynedfa; un sy’n dod o Heol Eglwys Fair, ac un a leolir yn Heol y Drindod, yn agos at Eglwys Sant Ioan. Mae mynedfa Heol y Drindod mewn lleoliad sydd wedi’i neilltuo i gerddwyr yn unig. Mae’r ardal hon wedi’i thirweddu ac mae seddi ar gael i siopwyr eu defnyddio wrth gymryd hoe fach yn ystod diwrnod prysur yn siopa yn y Brifddinas.

Rhagor o wybodaeth..
footer_blue

© Cardiff Council Property - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd