Y cyfleoedd diweddaraf…

Parc Bute  – cyfle arlwyo symudol

Parc Bute – cyfle arlwyo symudol

Mae Parc Bute yn lleoliad poblogaidd i drigolion Caerdydd ac ymwelwyr â hi trwy gydol y flwyddyn ac mae beicwyr a rhedwyr brwd yn defnyddio’r llwybrau a ganiateir yn rheolaidd. Yn unol â hynny mae Cyngor Caerdydd wedi nodi cyfle i gonsesiwn fasnachu mewn lleoliadau amrywiol trwy’r parc.
Mwy o wybodaeth
Units 2-3    Senlan Industrial Estate – Warws / Unedau Masnachu / Dosbarthu Mewn Lleoliad Da – AR OSOD

Units 2-3 Senlan Industrial Estate – Warws / Unedau Masnachu / Dosbarthu Mewn Lleoliad Da – AR OSOD

Mae Ystâd Ddiwydiannol Senlan tua 2.5 milltir i’r dwyrain o ganol dinas Caerdydd, ger Pont Afon Rhymni sy’n rhoi mynediad uniongyrchol i’r A4161 (Heol Casnewydd), llwybr prifwythiennol mawr a lleoliad masnachol sefydledig sy'n cysylltu canol y ddinas â’r A48(M) a’r M4. Mae’r ystâd ger Parc Masnachu Avenue, sy’n cynnwys gweithredwyr masnachol cenedlaethol, gan gynnwys Homebase, Home Bargains, Marks & Spencer a Matalan.
Mwy o wybodaeth

SWYDDFEYDD AR OSOD

Mae’r Hen Lyfrgell yn adeilad tirnod hanesyddol Gradd II wedi ei Restru ac wedi ei adnewyddu yn gydnaws o’r bôn i’r brig. Mae’r manylion yn cynnwys: · Lloriau wedi codi a nenfydau bwa uchel. Carpedi drwyddo draw. · Lifft i ddefnyddwyr. · Toiledau ar bob llawr.
Mwy o wybodaeth
Marchnad Caerdydd – Busnes ar werth

Marchnad Caerdydd – Busnes ar werth

Os oes diddordeb gennych, cysylltwch gyda’r perchennog yn uniongrchol : pilton.cardiff@gmail.com
Mwy o wybodaeth
Cardiff Central Market logo

Ar agor dydd Llun i ddydd Sadwrn, 8am tan 5.30pm

Mae Marchnad Caerdydd (neu’r Farchnad Ganolog) mewn lleoliad canolog yng nghanol dinas fywiog a chyffrous Caerdydd. Mae yno ddwy fynedfa; un sy’n dod o Heol Eglwys Fair, ac un a leolir yn Heol y Drindod, yn agos at Eglwys Sant Ioan. Mae mynedfa Heol y Drindod mewn lleoliad sydd wedi’i neilltuo i gerddwyr yn unig. Mae’r ardal hon wedi’i thirweddu ac mae seddi ar gael i siopwyr eu defnyddio wrth gymryd hoe fach yn ystod diwrnod prysur yn siopa yn y Brifddinas.

Rhagor o wybodaeth..
footer_blue

© Cardiff Council Property - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd