Y cyfleoedd diweddaraf…

Units 2-3    Senlan Industrial Estate – Warws / Unedau Masnachu / Dosbarthu Mewn Lleoliad Da – AR OSOD

Units 2-3 Senlan Industrial Estate – Warws / Unedau Masnachu / Dosbarthu Mewn Lleoliad Da – AR OSOD

Mae Ystâd Ddiwydiannol Senlan tua 2.5 milltir i’r dwyrain o ganol dinas Caerdydd, ger Pont Afon Rhymni sy’n rhoi mynediad uniongyrchol i’r A4161 (Heol Casnewydd), llwybr prifwythiennol mawr a lleoliad masnachol sefydledig sy'n cysylltu canol y ddinas â’r A48(M) a’r M4. Mae’r ystâd ger Parc Masnachu Avenue, sy’n cynnwys gweithredwyr masnachol cenedlaethol, gan gynnwys Homebase, Home Bargains, Marks & Spencer a Matalan.
Read More

SWYDDFEYDD AR OSOD

Mae’r Hen Lyfrgell yn adeilad tirnod hanesyddol Gradd II wedi ei Restru ac wedi ei adnewyddu yn gydnaws o’r bôn i’r brig. Mae’r manylion yn cynnwys: · Lloriau wedi codi a nenfydau bwa uchel. Carpedi drwyddo draw. · Lifft i ddefnyddwyr. · Toiledau ar bob llawr.
Read More
Marchnad Caerdydd – Busnes ar werth

Marchnad Caerdydd – Busnes ar werth

Os oes diddordeb gennych, cysylltwch gyda’r perchennog yn uniongrchol : pilton.cardiff@gmail.com
Read More
CYNGOR CAERDYDD – THEATR NEWYDD CAERDYDD – PRYDLES AR GAEL

CYNGOR CAERDYDD – THEATR NEWYDD CAERDYDD – PRYDLES AR GAEL

Yn hanesyddol mae Theatr Newydd Caerdydd wedi cynnig rhaglen flynyddol amrywiol o ddramâu, sioeau cerdd, sioeau i blant a dawns, yn ogystal â’r pantomeim Nadolig mwyaf yng Nghymru.
Read More
Marchnad Caerdydd

Ar agor dydd Llun i ddydd Sadwrn, 8am tan 5.30pm

Mae Marchnad Caerdydd (neu’r Farchnad Ganolog) mewn lleoliad canolog yng nghanol dinas fywiog a chyffrous Caerdydd. Mae yno ddwy fynedfa; un sy’n dod o Heol Eglwys Fair, ac un a leolir yn Heol y Drindod, yn agos at Eglwys Sant Ioan. Mae mynedfa Heol y Drindod mewn lleoliad sydd wedi’i neilltuo i gerddwyr yn unig. Mae’r ardal hon wedi’i thirweddu ac mae seddi ar gael i siopwyr eu defnyddio wrth gymryd hoe fach yn ystod diwrnod prysur yn siopa yn y Brifddinas.

Rhagor o wybodaeth..
footer_blue

© Cardiff Council Property - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd