Y cyfleoedd diweddaraf…

Cyfle Pecyn Priodas a Dathlu, Gerddi Sophia, Caerdydd

Bydd y cyfle hwn yn caniatáu i'r gweithredwr werthu amrywiaeth o becynnau dathlu pen uchaf y farchnad i gleientiaid preifat. O becynnau priodas, dathliadau pen-blwydd, pecynnau parti swyddfa a phopeth tebyg. Mae gan y parc gefndir deniadol â chefndir coediog ar ochr y dwyrain a’r de a gellid defnyddio Parc Bute.
Mwy o wybodaeth

Ar agor dydd Llun i ddydd Sadwrn, 8am tan 5.30pm

Mae Marchnad Caerdydd (neu’r Farchnad Ganolog) mewn lleoliad canolog yng nghanol dinas fywiog a chyffrous Caerdydd. Mae yno ddwy fynedfa; un sy’n dod o Heol Eglwys Fair, ac un a leolir yn Heol y Drindod, yn agos at Eglwys Sant Ioan. Mae mynedfa Heol y Drindod mewn lleoliad sydd wedi’i neilltuo i gerddwyr yn unig. Mae’r ardal hon wedi’i thirweddu ac mae seddi ar gael i siopwyr eu defnyddio wrth gymryd hoe fach yn ystod diwrnod prysur yn siopa yn y Brifddinas.

Rhagor o wybodaeth..
footer_blue

© Cardiff Council Property - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd