Y cyfleoedd diweddaraf…

Marchnad Caerdydd Stondinau i’w Gosod : 31

Gellir gweld y stondinau’n allanol yn ystod oriau arferol y Farchnad
Mwy o wybodaeth

Marchnad Caerdydd Stondinau i’w Gosod : 73,75

Gellir gweld y stondinau’n allanol yn ystod oriau arferol y Farchnad
Mwy o wybodaeth

Marchnad Caerdydd Stondinau i’w Gosod : 33, 35 & 37

Gellir gweld y stondinau’n allanol yn ystod oriau arferol y Farchnad
Mwy o wybodaeth

Marchnad Caerdydd Stondinau i’w Gosod : 30, 32 a 34

Gellir gweld y stondinau’n allanol yn ystod oriau arferol y Farchnad
Mwy o wybodaeth

Ar agor dydd Llun i ddydd Sadwrn, 8am tan 5.30pm

Mae Marchnad Caerdydd (neu’r Farchnad Ganolog) mewn lleoliad canolog yng nghanol dinas fywiog a chyffrous Caerdydd. Mae yno ddwy fynedfa; un sy’n dod o Heol Eglwys Fair, ac un a leolir yn Heol y Drindod, yn agos at Eglwys Sant Ioan. Mae mynedfa Heol y Drindod mewn lleoliad sydd wedi’i neilltuo i gerddwyr yn unig. Mae’r ardal hon wedi’i thirweddu ac mae seddi ar gael i siopwyr eu defnyddio wrth gymryd hoe fach yn ystod diwrnod prysur yn siopa yn y Brifddinas.

Rhagor o wybodaeth..
footer_blue

© Cardiff Council Property - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd