Wedal Road Auction property

Arwerthu

Mae Cyngor Caerdydd yn gwerthu eiddo a thir trwy arwerthiannau lleol.

Ceir manylion eiddo yma cyn arwerthiannau.

Heol Wedal – Canolfan Ailgylchu Gwastraff Y Cartref Blaenorol

Heol Wedal – Canolfan Ailgylchu Gwastraff Y Cartref Blaenorol

Gellir defnyddio’r eiddo am amrywiaeth o ddefnyddiau amgen gan gynnwys preswyl, llety i fyfyrwyr, defnyddiau gofal neu ddefnydd cymysg yn amodol ar y caniatáu angenrheidiol. Nid oes caniatâd cynllunio cyfredol ar gael ond mae briff datblygu wedi’i baratoi gan Gyngor Caerdydd sydd yn y Pecyn Gwybodaeth Technegol ac mae ar gael gan y Savills.
Mwy o wybodaeth
footer_blue