Wedal Road Auction property

Arwerthu

Mae Cyngor Caerdydd yn gwerthu eiddo a thir trwy arwerthiannau lleol.

Ceir manylion eiddo yma cyn arwerthiannau.

The Rise, Penhill, Caerdydd, CF11 9PR

Mae’r eiddo wedi ei leoli ar Penhill Road gerllaw’r gyffordd â Penhill, Cardiff Road a Pencisely Road sef un o’r prif ffyrdd sy’n gwasanaethu’r rhan hon o Gaerdydd. Mae Canol Dinas Caerdydd o fewn 1½ milltir i’r de ddwyrain. Mae’r eiddo yn cynnwys cyn annedd ar steil fila yn dyddio nôl iddiwedd y 19eg Ganrif gydag ychwanegiadau diweddarach, a hen dŷ gofalwr ar wahân ar safle oddeutu 0.61 acer (0.25 hectar) gyda lefelau grisiog yn edrych dros Gaeau Llandaf.
Mwy o wybodaeth...
footer_blue