Rhestri tai

Rhestri tai

Gallwch ddysgu mwy am y mathau o eiddo i’w prynu/gwerthu a’u prydlesu drwy ddarllen ein rhestri diweddaraf.

85 – 87 Harris Avenue, Rumney, Caerdydd CF3 1QB – Cyfle Datblygu/Buddsoddi

85 – 87 Harris Avenue, Rumney, Caerdydd CF3 1QB – Cyfle Datblygu/Buddsoddi

Sylwer nad ydym wedi archwilio’r ddau eiddo yn fewnol ar adeg rhyddhau’r wybodaeth... Read More →
Coed Ceirios, Rhiwbina, Caerdydd – Cyfle Datblygiad Preswyl y mae Galw Mawr Amdano

Coed Ceirios, Rhiwbina, Caerdydd – Cyfle Datblygiad Preswyl y mae Galw Mawr Amdano

Agored i’w archwilio, cysylltwch â swyddfa’r Arwerthwr ar 02920 475184 i gael rhagor o wybodaeth... Read More →
Cyfle i Brydlesu Caffi’r Morglawdd

Cyfle i Brydlesu Caffi’r Morglawdd

Rhaid i'r tenant fod ar gael i fasnachu o'r safle o fewn oriau golau dydd arferol, o ddydd Llun i ddydd Sul. Gall y tenant.. Read More →
Byngalo Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd – I’W GOSOD

Byngalo Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd – I’W GOSOD

Ar hyn o bryd mae gan yr eiddo ganiatâd cynllunio preswyl. Byddai defnydd masnachol amgen yn cael ei ganiatáu yn amodol ar gael y caniatâd.. Read More →
Chwefror 16eg  tu ol 17 to 19 Penlline Road, Whitchurch, Cardiff, CF14 2AD

Chwefror 16eg tu ol 17 to 19 Penlline Road, Whitchurch, Cardiff, CF14 2AD

Ymweliadau: Auction House South Wales Amcanbris: £59,000+.. Read More →
753 Rhodfa Beechley Y Tyllgoed  UNED MANWERTHU – ( ddim ar gael mwyach)

753 Rhodfa Beechley Y Tyllgoed UNED MANWERTHU – ( ddim ar gael mwyach)

Mae'r eiddo ar gael i'w brydlesu ar sail atgyweirio ac yswiriant llawn, ar delerau i’w cytuno.. Read More →
Cyfle i Brydlesu Caffi’r Morglawdd – AR OSOD ( ddim ar gael mwyach)

Cyfle i Brydlesu Caffi’r Morglawdd – AR OSOD ( ddim ar gael mwyach)

Hoffai Adran Ystadau Strategol Cyngor Caerdydd wahodd gweithredwyr sydd â diddordeb i dendro am y cyfle i fasnachu yng Nghaffi'r Morglawdd, yn ogystal â safle ychwanegol.. Read More →
Yr hen lyfrgell – Ar Osod  ( ddim ar gael mwyach)

Yr hen lyfrgell – Ar Osod ( ddim ar gael mwyach)

Gwahoddir partïon i dendro i gael prydles atgyweirio ac yswirio llawn o'r adeilad cyfan.. Read More →
footer_blue

© Cardiff Council Property - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd