Rhestri tai

Rhestri tai

Gallwch ddysgu mwy am y mathau o eiddo i’w prynu/gwerthu a’u prydlesu drwy ddarllen ein rhestri diweddaraf.

Tir Datblygu Masnach/Manwerthu Heol Casnewydd – ddim ar gael mwyach

Tir Datblygu Masnach/Manwerthu Heol Casnewydd – ddim ar gael mwyach

Mae’r cyngor cyn cais yn cadarnhau bod yr eiddo’n addas ar gyfer ystod o ddefnyddiau yn nosbarthiadau defnydd A1 ac A3. Mae’r eiddo’n rhan o ddatblygiad ehangach ar safle Ysgol Uwchradd y Dwyrain..
Mwy o wybodaeth
Stondinau Gwag – I’W GOSOD Stondinau 70 – 72 – ddim ar gael mwyach

Stondinau Gwag – I’W GOSOD Stondinau 70 – 72 – ddim ar gael mwyach

Rhaid i’r tenant ar bob adeg gydymffurfio â Rheoliadau ac Is-ddeddfau sydd ar waith o ran y Farchnad..
Mwy o wybodaeth
Trwydded Safle Beic Hufen Iâ Safle Cored Radur – ddim ar gael mwyach

Trwydded Safle Beic Hufen Iâ Safle Cored Radur – ddim ar gael mwyach

Mae lleoliad ar gyfer y cyfle hwn eisoes wedi’i nodi ar ffurf cynllun amlinellol coch o’r ardal yn fras. Fel y gweler isod. ..
Mwy o wybodaeth
Hen Safle’r Fyddin Diriogaethol, Ball Lane,  Llanrhymni, Caerdydd – ddim ar gael mwyach

Hen Safle’r Fyddin Diriogaethol, Ball Lane, Llanrhymni, Caerdydd – ddim ar gael mwyach

Cyflwyniad Dymuna cyngor Caerdydd wahodd gweithredwyr â diddordeb i gyflwyno cynigion ar gyfer gosod Safle’r Fyddin Diriogaethol ar Ball Lane yn ardal Llanrhymni, Caerdydd. Lleoliad Dangosir lleoliad safle’r eiddo islaw..
Mwy o wybodaeth
85 Harris Avenue, Tredelerch, Caerdydd CF3 1QB – ddim ar gael mwyach

85 Harris Avenue, Tredelerch, Caerdydd CF3 1QB – ddim ar gael mwyach

Mae Harris Avenue yn stryd yn ardal Tredelerch, 3 milltir i’r gogledd-ddwyrain o ganol dinas Caerdydd.  Lleoliad preswyl sefydledig yn nalgylch Ysgol Uwchradd y Dwyrain gyda phoblogaeth o tua 10,000...
Mwy o wybodaeth
Safle Gwerthu, Trwsio, Cynnal a Chadw Beics – ddim ar gael mwyach

Safle Gwerthu, Trwsio, Cynnal a Chadw Beics – ddim ar gael mwyach

Yn dilyn datblygu cyfleusterau cyhoeddus ar Forglawdd y Bae, ynghyd a nbo ar lwybr beicio poblogaidd, cydnabuwyd y byddai gwasanaeth gwerthu a thrwsio beics o fudd i gymudwyr rheolaidd ac..
Mwy o wybodaeth
Stondinau Gwag – I’W GOSOD   Stondin 65 a 67 – ddim ar gael mwyach

Stondinau Gwag – I’W GOSOD Stondin 65 a 67 – ddim ar gael mwyach

During the marketing period interested parties can contact the following officers for more information/informal discussions. ..
Mwy o wybodaeth
Stondinau Gwag – I’W GOSOD   Stondin 30, 32 a 34 – ddim ar gael mwyach

Stondinau Gwag – I’W GOSOD Stondin 30, 32 a 34 – ddim ar gael mwyach

Yn ystod y cyfnod marchnata, gall partïon â diddordeb gysylltu â’r swyddogion canlynol i gael rhagor o wybodaeth/trafodaethau anffurfiol. ..
Mwy o wybodaeth
The Rise, Penhill, Caerdydd, CF11 9PR – ddim ar gael mwyach

The Rise, Penhill, Caerdydd, CF11 9PR – ddim ar gael mwyach

Mae’r eiddo wedi ei leoli ar Penhill Road gerllaw’r gyffordd â Penhill, Cardiff Road a Pencisely Road sef un o’r prif ffyrdd sy’n gwasanaethu’r rhan hon o Gaerdydd. Mae Canol..
Mwy o wybodaeth
Safle Garej Bronllwyn Road, Pentyrch, Caerdydd – ddim ar gael mwyach

Safle Garej Bronllwyn Road, Pentyrch, Caerdydd – ddim ar gael mwyach

0.05 acer (206 m2) yw arwynebedd y safle o ran maint sy’n cynnwys safle gwastad a dwy uned garej ar y safle. Nid oes gwybodaeth arolwg ar gael ar gyfer..
Mwy o wybodaeth
Caffi’r Ardd Gudd, Parc Bute, Caerdydd – ddim ar gael mwyach

Caffi’r Ardd Gudd, Parc Bute, Caerdydd – ddim ar gael mwyach

Mae’r caffi mewn lle unigryw gyda chegin amgaeedig, lleoedd cwrt dan gysgod ar gyfer oddeutu 18 o bobl, toiledau cyhoeddus a’r defnydd o deras tu allan gyda lle ar gyfer..
Mwy o wybodaeth
Llyfrgell Y Rhath, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 0DF – ddim ar gael mwyach

Llyfrgell Y Rhath, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 0DF – ddim ar gael mwyach

Mae’r Cyngor yn ymrwymedig i weithio gyda grwpiau cymunedol a phobl leol i sicrhau bod yr eiddo yn dal i gael ei ddefnyddio. Mae Cyngor Caerdydd yn gwahodd cynlluniau busnes..
Mwy o wybodaeth
Canolfan Chwarae Antur Llanrhymni – ddim ar gael mwyach

Canolfan Chwarae Antur Llanrhymni – ddim ar gael mwyach

Lleolir Canolfan Chwarae Llanrhymmni yn Braunton Crescent, Llanrhymni ac mae tua 4.5 cilometr i’r Gogledd o Ganol Dinas Caerdydd. Mae Llanrhymni yn faestref breswyl fawr yng Nghaerdydd. Mae modd cyrraedd..
Mwy o wybodaeth
footer_blue

© Cardiff Council Property - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd