Rhestri tai

Rhestri tai

Gallwch ddysgu mwy am y mathau o eiddo i’w prynu/gwerthu a’u prydlesu drwy ddarllen ein rhestri diweddaraf.

Cyfle i Brydlesu Caffi’r Morglawdd – AR OSOD ( ddim ar gael mwyach)

Cyfle i Brydlesu Caffi’r Morglawdd – AR OSOD ( ddim ar gael mwyach)

Hoffai Adran Ystadau Strategol Cyngor Caerdydd wahodd gweithredwyr sydd â diddordeb i dendro am y cyfle i fasnachu yng Nghaffi'r Morglawdd, yn ogystal â safle ychwanegol.. Read More →
Yr hen lyfrgell – Ar Osod    ( ddim ar gael mwyach)

Yr hen lyfrgell – Ar Osod ( ddim ar gael mwyach)

Gwahoddir partïon i dendro i gael prydles atgyweirio ac yswirio llawn o'r adeilad cyfan.. Read More →
Cyfle Arlwyo Symudol Parc Bute – ddim ar gael mwyach

Cyfle Arlwyo Symudol Parc Bute – ddim ar gael mwyach

Mae gogledd Parc Bute yn boblogaidd wrth gynnal chwaraeon ac mae’n cynnwys caeau chwaraeon yn y Gored Ddu, offer ffitrwydd a llwybrau rhedeg, cerdded a.. Read More →
footer_blue

© Cardiff Council Property - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd