Rhestri tai

Rhestri tai

Gallwch ddysgu mwy am y mathau o eiddo i’w prynu/gwerthu a’u prydlesu drwy ddarllen ein rhestri diweddaraf.

Hen Floc Toiledau, Rhodfa’r Amgueddfa

Hen Floc Toiledau, Rhodfa’r Amgueddfa

Hen Floc Toiledau, Rhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd CF10 3ND, Hen Floc Toiledau Cyhoeddus, Rhodfa’r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3ND.. Read More →
Llogi Cychod Trydan Bach  Doc Sych Rhif 3, Bae Caerdydd Cyfle i Dendro

Llogi Cychod Trydan Bach Doc Sych Rhif 3, Bae Caerdydd Cyfle i Dendro

Nodwyd y gofod dŵr rhydd sydd o fewn Doc Sych Rhif 3 fel safle delfrydol i roi gweithgaredd teuluol poblogaidd ynddo megis gwasanaeth fel llogi.. Read More →
Tir Datblygu Masnach/Manwerthu Heol Casnewydd – ddim ar gael mwyach

Tir Datblygu Masnach/Manwerthu Heol Casnewydd – ddim ar gael mwyach

Mae’r cyngor cyn cais yn cadarnhau bod yr eiddo’n addas ar gyfer ystod o ddefnyddiau yn nosbarthiadau defnydd A1 ac A3. Mae’r eiddo’n rhan o ddatblygiad ehangach ar.. Read More →
Stondinau Gwag – I’W GOSOD Stondinau 70 – 72 – ddim ar gael mwyach

Stondinau Gwag – I’W GOSOD Stondinau 70 – 72 – ddim ar gael mwyach

Rhaid i’r tenant ar bob adeg gydymffurfio â Rheoliadau ac Is-ddeddfau sydd ar waith o ran y Farchnad.. Read More →
Trwydded Safle Beic Hufen Iâ Safle Cored Radur – ddim ar gael mwyach

Trwydded Safle Beic Hufen Iâ Safle Cored Radur – ddim ar gael mwyach

Mae lleoliad ar gyfer y cyfle hwn eisoes wedi’i nodi ar ffurf cynllun amlinellol coch o’r ardal yn fras. Fel y gweler isod. .. Read More →
Hen Safle’r Fyddin Diriogaethol, Ball Lane,  Llanrhymni, Caerdydd – ddim ar gael mwyach

Hen Safle’r Fyddin Diriogaethol, Ball Lane, Llanrhymni, Caerdydd – ddim ar gael mwyach

Cyflwyniad Dymuna cyngor Caerdydd wahodd gweithredwyr â diddordeb i gyflwyno cynigion ar gyfer gosod Safle’r Fyddin Diriogaethol ar Ball Lane yn ardal Llanrhymni, Caerdydd. Lleoliad.. Read More →
85 Harris Avenue, Tredelerch, Caerdydd CF3 1QB – ddim ar gael mwyach

85 Harris Avenue, Tredelerch, Caerdydd CF3 1QB – ddim ar gael mwyach

Mae Harris Avenue yn stryd yn ardal Tredelerch, 3 milltir i’r gogledd-ddwyrain o ganol dinas Caerdydd.  Lleoliad preswyl sefydledig yn nalgylch Ysgol Uwchradd y Dwyrain.. Read More →
Safle Gwerthu, Trwsio, Cynnal a Chadw Beics – ddim ar gael mwyach

Safle Gwerthu, Trwsio, Cynnal a Chadw Beics – ddim ar gael mwyach

Yn dilyn datblygu cyfleusterau cyhoeddus ar Forglawdd y Bae, ynghyd a nbo ar lwybr beicio poblogaidd, cydnabuwyd y byddai gwasanaeth gwerthu a thrwsio beics o.. Read More →
Stondinau Gwag – I’W GOSOD   Stondin 65 a 67 – ddim ar gael mwyach

Stondinau Gwag – I’W GOSOD Stondin 65 a 67 – ddim ar gael mwyach

During the marketing period interested parties can contact the following officers for more information/informal discussions. .. Read More →
Stondinau Gwag – I’W GOSOD   Stondin 30, 32 a 34 – ddim ar gael mwyach

Stondinau Gwag – I’W GOSOD Stondin 30, 32 a 34 – ddim ar gael mwyach

Yn ystod y cyfnod marchnata, gall partïon â diddordeb gysylltu â’r swyddogion canlynol i gael rhagor o wybodaeth/trafodaethau anffurfiol. .. Read More →
The Rise, Penhill, Caerdydd, CF11 9PR – ddim ar gael mwyach

The Rise, Penhill, Caerdydd, CF11 9PR – ddim ar gael mwyach

Mae’r eiddo wedi ei leoli ar Penhill Road gerllaw’r gyffordd â Penhill, Cardiff Road a Pencisely Road sef un o’r prif ffyrdd sy’n gwasanaethu’r rhan.. Read More →
Safle Garej Bronllwyn Road, Pentyrch, Caerdydd – ddim ar gael mwyach

Safle Garej Bronllwyn Road, Pentyrch, Caerdydd – ddim ar gael mwyach

0.05 acer (206 m2) yw arwynebedd y safle o ran maint sy’n cynnwys safle gwastad a dwy uned garej ar y safle. Nid oes gwybodaeth.. Read More →
footer_blue

© Cardiff Council Property - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd