Rhestri tai

Rhestri tai

Gallwch ddysgu mwy am y mathau o eiddo i’w prynu/gwerthu a’u prydlesu drwy ddarllen ein rhestri diweddaraf.

Cyfle Arlwyo Symudol Parc Bute – ddim ar gael mwyach

Cyfle Arlwyo Symudol Parc Bute – ddim ar gael mwyach

Mae gogledd Parc Bute yn boblogaidd wrth gynnal chwaraeon ac mae’n cynnwys caeau chwaraeon yn y Gored Ddu, offer ffitrwydd a llwybrau rhedeg, cerdded a.. Read More →
Stondin marchnad Caerdydd – I Osod (39)      ddim ar gael mwyach

Stondin marchnad Caerdydd – I Osod (39) ddim ar gael mwyach

Mae stondinau 39 ar gael i’w prydlesu ym Marchnad Caerdydd... Read More →
Stondin marchnad Caerdydd – I Osod   (33-37)      ddim ar gael mwyach

Stondin marchnad Caerdydd – I Osod (33-37) ddim ar gael mwyach

Mae stondinau 33-37 ar gael i'w prydlesu ym Marchnad Caerdydd. Mae'r stondinau yn unedau cregyn sylfaenol gyda chyflenwad trydan yn unig (dim dŵr na nwy)... Read More →
Parc Bute  – cyfle arlwyo symudol – ddim ar gael mwyach

Parc Bute – cyfle arlwyo symudol – ddim ar gael mwyach

Mae Parc Bute yn lleoliad poblogaidd i drigolion Caerdydd ac ymwelwyr â hi trwy gydol y flwyddyn ac mae beicwyr a rhedwyr brwd yn defnyddio’r.. Read More →
MARCHNAD GANOLOG,  HEOL EGLWYS FAIR, CAERDYDD – Stondin Wag – I’W GOSOD Stondin 61/63 – ddim ar gael mwyach

MARCHNAD GANOLOG, HEOL EGLWYS FAIR, CAERDYDD – Stondin Wag – I’W GOSOD Stondin 61/63 – ddim ar gael mwyach

Mae Cyngor Caerdydd yn gwahodd datganiadau o ddiddordeb gan unigolion sydd am brydlesu stondin ym Marchnad Ganolog Caerdydd.. Read More →
East Bay Close/ Windsor Road – Cwrt Safle : AR OSOD

East Bay Close/ Windsor Road – Cwrt Safle : AR OSOD

Property is a strip of the paved land measuring approximately 12 x 120 metres. A raised section of East Tyndall Street creates and boundary on.. Read More →
Trwydded Safle Beiciau Hufen Iâ ar Safle Cored Radur – ddim ar gael mwyach

Trwydded Safle Beiciau Hufen Iâ ar Safle Cored Radur – ddim ar gael mwyach

Yn sgil datblygu Cynllun Ynni Dŵr Cored Radur, a chan gydnabod bod y llwybr beicio yno’n boblogaidd iawn, daethpwyd i’r casgliad y gallai’r ardal honno.. Read More →
footer_blue

© Cardiff Council Property - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd