Rhestri tai

Rhestri tai

Gallwch ddysgu mwy am y mathau o eiddo i’w prynu/gwerthu a’u prydlesu drwy ddarllen ein rhestri diweddaraf.

Chwefror 16eg    tu ol 17 to 19 Penlline Road, Whitchurch, Cardiff, CF14 2AD

Chwefror 16eg tu ol 17 to 19 Penlline Road, Whitchurch, Cardiff, CF14 2AD

Ymweliadau: Auction House South Wales Amcanbris: £59,000+.. Read More →
753 Rhodfa Beechley Y Tyllgoed    UNED MANWERTHU  –  ( ddim ar gael mwyach)

753 Rhodfa Beechley Y Tyllgoed UNED MANWERTHU – ( ddim ar gael mwyach)

Mae'r eiddo ar gael i'w brydlesu ar sail atgyweirio ac yswiriant llawn, ar delerau i’w cytuno.. Read More →
Cyfle i Brydlesu Caffi’r Morglawdd – AR OSOD ( ddim ar gael mwyach)

Cyfle i Brydlesu Caffi’r Morglawdd – AR OSOD ( ddim ar gael mwyach)

Hoffai Adran Ystadau Strategol Cyngor Caerdydd wahodd gweithredwyr sydd â diddordeb i dendro am y cyfle i fasnachu yng Nghaffi'r Morglawdd, yn ogystal â safle ychwanegol.. Read More →
Yr hen lyfrgell – Ar Osod    ( ddim ar gael mwyach)

Yr hen lyfrgell – Ar Osod ( ddim ar gael mwyach)

Gwahoddir partïon i dendro i gael prydles atgyweirio ac yswirio llawn o'r adeilad cyfan.. Read More →
Cyfle Arlwyo Symudol Parc Bute – ddim ar gael mwyach

Cyfle Arlwyo Symudol Parc Bute – ddim ar gael mwyach

Mae gogledd Parc Bute yn boblogaidd wrth gynnal chwaraeon ac mae’n cynnwys caeau chwaraeon yn y Gored Ddu, offer ffitrwydd a llwybrau rhedeg, cerdded a.. Read More →
footer_blue

© Cardiff Council Property - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd