Rhestri tai

Rhestri tai

Gallwch ddysgu mwy am y mathau o eiddo i’w prynu/gwerthu a’u prydlesu drwy ddarllen ein rhestri diweddaraf.

Safle Garej Bronllwyn Road, Pentyrch, Caerdydd

Safle Garej Bronllwyn Road, Pentyrch, Caerdydd

0.05 acer (206 m2) yw arwynebedd y safle o ran maint sy’n cynnwys safle gwastad a dwy uned garej ar y safle. Nid oes gwybodaeth arolwg ar gael ar gyfer..
Mwy o wybodaeth
Canolfan Chwarae Antur Llanrhymni

Canolfan Chwarae Antur Llanrhymni

Lleolir Canolfan Chwarae Llanrhymmni yn Braunton Crescent, Llanrhymni ac mae tua 4.5 cilometr i’r Gogledd o Ganol Dinas Caerdydd. Mae Llanrhymni yn faestref breswyl fawr yng Nghaerdydd. Mae modd cyrraedd..
Mwy o wybodaeth
Canolfan St Mellons Fenter – ddim ar gael mwyach

Canolfan St Mellons Fenter – ddim ar gael mwyach

Mae'r eiddo yn cynnwys gweithdai unigol 8 y tu cefn i gyda 2 wag ac ar gael i'w gosod ar hyn o bryd. ..
Mwy o wybodaeth
footer_blue