Rhestri tai

Rhestri tai

Gallwch ddysgu mwy am y mathau o eiddo i’w prynu/gwerthu a’u prydlesu drwy ddarllen ein rhestri diweddaraf.

Trwydded Safle Beiciau Hufen Iâ ar Safle Cored Radur

Trwydded Safle Beiciau Hufen Iâ ar Safle Cored Radur

Yn sgil datblygu Cynllun Ynni Dŵr Cored Radur, a chan gydnabod bod y llwybr beicio yno’n boblogaidd iawn, daethpwyd i’r casgliad y gallai’r ardal honno.. Read More →
Y FARCHNAD GANOLOG,  HEOL EGLWYS FAIR, CAERDYDD    Stondinau Gwag – I’W GOSOD – ddim ar gael mwyach

Y FARCHNAD GANOLOG, HEOL EGLWYS FAIR, CAERDYDD Stondinau Gwag – I’W GOSOD – ddim ar gael mwyach

Mae’r stondinau sydd ar gael ar hyn o bryd wedi eu rhestru yn yr Atodlen Argaeledd Stondinau ar dudalen 4. Maen nhw ar y llawr.. Read More →
40 Abergele Road – Uned Fanwerthu Ar Log – ddim ar gael mwyach

40 Abergele Road – Uned Fanwerthu Ar Log – ddim ar gael mwyach

Yr eiddo yw’r uned olaf ar y rhodfa fanwerthu, gydag uned fanwerthu arall i un ochr a mynediad â chaead roler ar gyfer dosbarthiadau ar.. Read More →
I’w Osod – Gwerthwr Blodau   Amlosgfa Draenen Pen-y-graig – ddim ar gael mwyach

I’w Osod – Gwerthwr Blodau Amlosgfa Draenen Pen-y-graig – ddim ar gael mwyach

Mae’r eiddo’n adeilad brics unllawr â tho gwastad. Y tu mewn, mae’r eiddo’n cynnwys gofod manwerthu ac ystafell storio. Mae’r uned yn ffinio â maes.. Read More →
TRWYDDED PYSGOTA   Parc Coed-y-Nant,  Pentwyn, Caerdydd  –  ddim ar gael mwyach

TRWYDDED PYSGOTA Parc Coed-y-Nant, Pentwyn, Caerdydd – ddim ar gael mwyach

Yn y gorffennol, mae’r llyn wedi ei rentu i glybiau lleol gan gynnwys Clwb Pysgota Pentwyn nad yw’n bodoli mwyach ers 2005. Er hynny, mae.. Read More →
755 Beechley Drive Uned Manwerthu – ddim ar gael mwyach

755 Beechley Drive Uned Manwerthu – ddim ar gael mwyach

Mae’r eiddo yng nghanol parêd manwerthu, gydag unedau cyfagos ar y ddwy ochr. Mae’n adeilad brics â thri llawr, ac mae’r uned manwerthu’n cynrychioli’r llawr.. Read More →
Hen Floc Toiledau, Rhodfa’r Amgueddfa – ddim ar gael mwyach

Hen Floc Toiledau, Rhodfa’r Amgueddfa – ddim ar gael mwyach

Hen Floc Toiledau, Rhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd CF10 3ND, Hen Floc Toiledau Cyhoeddus, Rhodfa’r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3ND.. Read More →
Llogi Cychod Trydan Bach  Doc Sych Rhif 3, Bae Caerdydd Cyfle i Dendro – ddim ar gael mwyach

Llogi Cychod Trydan Bach Doc Sych Rhif 3, Bae Caerdydd Cyfle i Dendro – ddim ar gael mwyach

Nodwyd y gofod dŵr rhydd sydd o fewn Doc Sych Rhif 3 fel safle delfrydol i roi gweithgaredd teuluol poblogaidd ynddo megis gwasanaeth fel llogi.. Read More →
Tir Datblygu Masnach/Manwerthu Heol Casnewydd – ddim ar gael mwyach

Tir Datblygu Masnach/Manwerthu Heol Casnewydd – ddim ar gael mwyach

Mae’r cyngor cyn cais yn cadarnhau bod yr eiddo’n addas ar gyfer ystod o ddefnyddiau yn nosbarthiadau defnydd A1 ac A3. Mae’r eiddo’n rhan o ddatblygiad ehangach ar.. Read More →
Stondinau Gwag – I’W GOSOD Stondinau 70 – 72 – ddim ar gael mwyach

Stondinau Gwag – I’W GOSOD Stondinau 70 – 72 – ddim ar gael mwyach

Rhaid i’r tenant ar bob adeg gydymffurfio â Rheoliadau ac Is-ddeddfau sydd ar waith o ran y Farchnad.. Read More →
Trwydded Safle Beic Hufen Iâ Safle Cored Radur – ddim ar gael mwyach

Trwydded Safle Beic Hufen Iâ Safle Cored Radur – ddim ar gael mwyach

Mae lleoliad ar gyfer y cyfle hwn eisoes wedi’i nodi ar ffurf cynllun amlinellol coch o’r ardal yn fras. Fel y gweler isod. .. Read More →
Hen Safle’r Fyddin Diriogaethol, Ball Lane,  Llanrhymni, Caerdydd – ddim ar gael mwyach

Hen Safle’r Fyddin Diriogaethol, Ball Lane, Llanrhymni, Caerdydd – ddim ar gael mwyach

Cyflwyniad Dymuna cyngor Caerdydd wahodd gweithredwyr â diddordeb i gyflwyno cynigion ar gyfer gosod Safle’r Fyddin Diriogaethol ar Ball Lane yn ardal Llanrhymni, Caerdydd. Lleoliad.. Read More →
footer_blue

© Cardiff Council Property - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd