Gwneud cais am stondin yn y farchnad

Pan fo stondin ar gael, cyhoeddir manylion y telerau gosod yn cynnwys pris y rhent a chostau’r gwasanaethau isod. Gwahoddir datganiadau o ddiddordeb gan rai sydd am gymryd les trwy gyfrwng ffurflen datgan diddordeb.

Cardiff Central Market logo

© Cardiff Council Property - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd