Gwneud cais am stondin yn y farchnad

Pan fo stondin ar gael, cyhoeddir manylion y telerau gosod yn cynnwys pris y rhent a chostau’r gwasanaethau isod. Gwahoddir datganiadau o ddiddordeb gan rai sydd am gymryd les trwy gyfrwng ffurflen datgan diddordeb.

Marchnad Caerdydd – Busnes ar werth

Marchnad Caerdydd – Busnes ar werth

Os oes diddordeb gennych, cysylltwch gyda’r perchennog yn uniongrchol : pilton.cardiff@gmail.com
Read More
Cardiff Central Market logo
City of Cardiff Council logo

© Cardiff Council Property - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd