Gwneud cais am stondin yn y farchnad

Pan fo stondin ar gael, cyhoeddir manylion y telerau gosod yn cynnwys pris y rhent a chostau’r gwasanaethau isod. Gwahoddir datganiadau o ddiddordeb gan rai sydd am gymryd les trwy gyfrwng ffurflen datgan diddordeb.

Y FARCHNAD GANOLOG,  HEOL EGLWYS FAIR, CAERDYDD    Stondinau Gwag – I’W GOSOD

Y FARCHNAD GANOLOG, HEOL EGLWYS FAIR, CAERDYDD Stondinau Gwag – I’W GOSOD

Mae’r stondinau sydd ar gael ar hyn o bryd wedi eu rhestru yn yr Atodlen Argaeledd Stondinau ar dudalen 4. Maen nhw ar y llawr gwaelod. Mae’r union safle wedi ei nodi gydag ymylon coch yn y cynllun isod.
Read More
Cardiff Central Market logo
City of Cardiff Council logo

© Cardiff Council Property - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd